КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ

Качеството е нещо, което в действителност не може да се контролира или управлява. Качественият контрол, всъщност се отнася до успешния мениджмънт на човешкия фактор. Истинското качество е качество, само тогава, когато процесите на планиране, прилагане и изпълнение са прецизно рамкирани от професионален екип. Именно хората са нашата гаранция за истинско качество, отдаденост и прецизност.